ergosup-alejandria

Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals (PRL).

 • Visual –  El concepte mapa de Riscos no era gratuït. La informació visual és més eficient

 • Complet – Un aplicatiu per a la gestió completa en Salut i Seguretat Ocupacional

 • Diferent – Per fi un nou aplicatiu, adaptable a qualsevol circumstància i especialment dissenyades per a empreses multiubicadas

Sistema integral de Salut i Seguretat.

Descobreix més
Alejandría software PRL

ergosup-flexia

Gestor documental de CAE. Control de Proveïdors i Contractistes.

 • Simplicitat –  Economia d’esforços i facilitat per a la ingent tasca de la gestió documental

 • Seguretat – Una arquitectura pensada per atorgar tota la seguretat en un sistema d’informació

 • Flexibilitat – Una plataforma adaptable a cualquier exigencia y circunstancia

Amb una connexió permanent a través d’internet que facilita l’enviament de mails i la generació d’alertes i informes.

Descobreix més
software CAE documental

ergosup-mapping

Gestor gràfic de dades per a la geolocalització de riscos. La millor eina per observar el teu problema. La millor eina per observar la realitat de la teva empresa i gestionar-la.

 • Gràfic – El primer sistema de gestió gràfica en la Prevenció de Riscos i la Salut i la Seguretat Ocupacional

 • Eficient – La presa de decisions a partir d’informació visual i gràfica es converteix en major rapidesa i seguretat en la presa de decisions

 • Connectivitat – Sistema pensat per a visualitzar i interactuar amb dispositius connectats

Una plataforma via web en què es mostra tota la informació associada, pots observar el teu problema i agilitzar la solució.

Descobreix més

shieldmap

Gestió dels plans d’autoprotecció.

 • Segur – Els teus plans d’emergència sempre a la vista
 • Fiable – Els teus avisos i controls automatitzats

 • Actualitzat – El teu sistema d’emergències sempre a punt

Descobreix més

ergosup-meetplan

Agenda online via web. Autogestionat pels treballadors.

 • Control – Ordenació i planificació de la multiplicitat de tasques i temps vinculats als reconeixements mèdics

 • Compartit – Agendes múltiples i compartides amb tots els intervinents en qualsevol tasca

 • Segur – Aplicatiu utilitzat en Institucions amb la major complexitat

Permet gestió de campanyes múltiples en VS (Vigilància de la Salut).

Descobreix més

¿Tens consultes?

POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES, ESTAREM ENCANTATS D’ATENDRE’T

Contactar